top of page
Syfte och mål 

•Projektet syfteär att öka kunskaper om paddling med guidade turer i form av historia i närområdena, få kunskaper om havet, natur, säkerhet, väder och vind till havs, allemansrätten, och om renhållning av hav och natur och naturligtvis om paddling i alla årstider. Projektet syftar också till att främja samarbeten med lokala aktörer för att bidra till ett levande samhälle året om. 

bottom of page